Oбразователни продукти
 
 
Учебно табло от зрав материал - винил. Изобразява най-често използваните неправилни глаголи в английския език.