Oбразователни продукти
 
 

Табло Неправилни глаголи в английския език

Учебно табло от зрав материал - винил. Изобразява най-често използваните неправилни глаголи в английския език.