Oбразователни продукти
 
 

Табло Митотичен цикъл - Митоза 70 х 100 см

Изработено от здрав материал - винил, без отражения на светлината, осигурява отлична видимост. Представя нагледно всички етапи от митотичния цикъл - интерфаза, профаза, метафаза, анафаза, телофаза и цитокинеза. В долната част на таблото са включени реални микроскопски снимки на митоза. Сравнена е митозата при растителна и животинска клетка - с прилики и разлики.