Oбразователни продукти
 
 

Табло Кръвоносна система на човека 100 х 140 см

Както при растенията, така и при животните, разпределението на вещества в организма става чрез тръбна кръвоносна система. Под изпомпващото действие на сърцето, кръвта непрекъснато циркулира из тялото и поддържа обмена на вещества през целия ни живот. На таблото са показани: кръвоносната система на човека, устройство на сърцето, схеми на кръвообращението, строеж на кръвоносните съдове, състав на кръвта, сърдечен цикъл и др.
Таблото е изработено от винил. Размер – 100/140 cm.