Oбразователни продукти
 
 

Светите земи по времето на Исус Христос

Историческа карта обхващаща земите описани в Светото Евангелие. Включва подробна физикогеографска карта, политическа карта на региона към 1 в., времева линия (живот и служение на Исус Христос, исторически събития и личности), карта на град Йерусалим.