Oбразователни продукти
 
 

Свързващ кабел - 19 А, 50 см (червен)

За използване във вериги с изключително ниско напрежение. Медни проводници, щепсел с напълно изолиран аксиален контакт за свързване на допълнителни проводници.
Размер за вход: 4 mm Ø
Сечение на проводника: 1 mm2
Ток: 19 A макс.
Дължина: 50 см