Oбразователни продукти
 
 
Притиска леко, прилагайки успокояващ натиск. Помага за подобряване и коригиране стойката на гръбначния стълб. Позволява на децата да се люлеят напред-назад и да подобрят концентрацията си по време на четене, слушане и др. занимания. За деца с нарушение на сензориката, аутизъм или Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност. Използва се под наблюдение от възрастни.