Oбразователни продукти
 
 

Стихотворения за деца. Елин Пелин

Книгата е от поредицата Българска класика за деца и юноши в Библиотека за ученика.
Отговаря на държавните образователни изисквания, на действащата учебна програма и на най-новите европейски стандарти.