Oбразователни продукти
 
 
Съдържа 200 части, 16 работни карти А4 и 4 работни карти А3. С него могат да се сглобят много различни модели.
Възраст: 5+ г;