Oбразователни продукти
 
 

STEM игра по физика Турбо

STEM предизвикателство. Заредете топките в оръдието и стреляйте! Играта е забавно въведение в концепциите за движение и скорост. Предизвикателствата са с различна трудност. Насърчава критическото мислене и способността за решаване на проблеми. След като всички предизвикателства са изпълнени, децата могат да измислят свои собствени. Не се изискват батерии.