Oбразователни продукти
 
 

Доставка до 14 раб. дни.

Цена:400,00 лв.

SKU:300052694540751759

Код:49694

Продуктов код:10510

Филтрирай по:РЕАКТИВИ

Сребърният нитрат (AgNO3, още азоткислородно сребро, лапис, адски камък) е безцветен ромбоиден кристал. Плътността му е 4,352 г/см³. Температурата му на топене е 209,7 °C, а при температура над 300 °C той се разлага. Разтворимост във вода (г/100 г) 122,2 при 0 °C, 222,5 при 20 °C, 770 при 100 °C. Разтворимост в метилов спирт: 3,6 г/100 г, в етилов спирт: 2,12 г/100 г, в ацетон: 0,44 г/100 г, в пиридин: 33,6 г/100 г (навсякъде при 20 °C).Сребърният нитрат може да бъде получен чрез разтваряне на сребро в азотна киселина,При допир с кожата оставя тъмни петна, използва се в медицината за промивка и стерилизация на рани. Намира приложение и в аналоговата фотография. Открит е от Албертус Магнус през 13 век. Химически реактиви се продават САМО на ЛАБОТАТОРИИ В УЧИЛИЩА.

Артикулна категория:ХИМИЯ
Сребърният нитрат (AgNO3, още азоткислородно сребро, лапис, адски камък) е безцветен ромбоиден кристал. Плътността му е 4,352 г/см³. Температурата му на топене е 209,7 °C, а при температура над 300 °C той се разлага. Разтворимост във вода (г/100 г) 122,2 при 0 °C, 222,5 при 20 °C, 770 при 100 °C. Разтворимост в метилов спирт: 3,6 г/100 г, в етилов спирт: 2,12 г/100 г, в ацетон: 0,44 г/100 г, в пиридин: 33,6 г/100 г (навсякъде при 20 °C).
Сребърният нитрат може да бъде получен чрез разтваряне на сребро в азотна киселина,
При допир с кожата оставя тъмни петна, използва се в медицината за промивка и стерилизация на рани. Намира приложение и в аналоговата фотография. Открит е от Албертус Магнус през 13 век. Химически реактиви се продават САМО на ЛАБОТАТОРИИ В УЧИЛИЩА.