Oбразователни продукти
 
 
Справочник по физика и астрономия: с константи, закони, формули, графики, таблици и чертежи припокрива учебния материал, изучаван от 4 до 12 клас и това прави изданието подходящо за текуща подготовка на учениците от средните и основни училища, за самоподготовката на зрелостниците за матура, за кандидат-студентите при явяване на конкурсни изпити и на студентите, които изучават физика. Изданието разполага с информация за физичните и астрофизични понятия и закони, формули и константи. Съдържанието е разпределено в няколко раздела – „Въведение във физиката и астрономията“ (където е поместен материалът, изучаван от 4 до 8 клас), „Механика“, „Термодинамика и молекулна физика“, „Електричество и магнетизъм“, „Оптика“, „Атомна и ядрена физика“, „Астрономия“. Теоретичните знания са онагледени чрез графики, чертежи и таблици.
Автори: Борянa Милкоева, Дачо Беев
Корици: Меки
Издание: 2011