Oбразователни продукти
 
 

Справочник - Български език - Как се пише. Справочни таблици - 7 клас

Ламинираните таблици са част от учебния комплект по български език за 7. клас на издателство „БГ Учебник“.
В таблиците синтезирано и прегледно е представено най-същественото от учебното съдържание за седмокласниците: наклонения, преизказни глаголни форми, видове сказуеми, обособени части, сложно съставно и сложно смесено изречение, домашни и чужди думи, остарели и нови думи.
Подбран е и най-важният учебен материал за 5. и 6. клас, включен в националното външно оценяване в края на 7. клас: видове местоимения, глаголни времена, причастия, неизменяеми части на речта, еднородни части, видове изречения по състав.
Голямо място е отделено на правописните правила, които най-често се нарушават:
пълен и кратък член;
бройна форма и форма за мн.ч.;
учтива форма;
Й или И;
правопис на частицата НЕ;
двойно Н и двойно Т.
Пунктуационните правила са систематизирани на принципа кога се поставя и кога не се поставя запетая, с оглед на по-лесното им запаметяване и прилагане на практика.
Помагалото може да се използва както за усвояване на новите знания в 7. клас, така и за преговор и подготовка за националното външно оценяване.
Автор: Петя Маркова; Павлина Върбанова
Издание: 2018
Страници: 12 ламинирани