Oбразователни продукти
 
 
Комплектът включва и чифт палки. Червените плочки са целите тонове, а сините – полутонове.
Размери:
– 19 плочки, дължина на ксилофона: 37 см