Oбразователни продукти
 
 

Софтуер mozaBook Classroom - едногодишен лиценз за 1 устройство

За работа в класната стая на интерактивна дъска/интерактивен дисплей. Може да се използва и вкъщи (ако е на преносим компютър) при предварителна подготовка на уроци. Цената включва едногодишен лиценз за едно устройство.
С помощта на този софтуер учителите ще могат да създават интерактивни публикации и електронни уроци. Анимираните презентации, упражнения и симулации ще направят всеки час по-интересен за учениците. Богатата библиотека от готови ресурси, 3D модели, видеа и снимки, упражнения и тестове са само част от предимствата на mozaBook.
Всички ресурси са изцяло преведени на български език!
- учебен софтуер за интерактивна дъска/интерактивен дисплей
- съдържа: 3D модели, видео, аудио, игри, симулации по всички общообразователни предмети.
- интегрирана облачна платформа
- език: български
- ЕДНОГОДИШЕН ЛИЦЕНЗ ЗА 1 УСТРОЙСТВО!
Може да се използва от много потребители, но само на едно единствено устройство!