Oбразователни продукти
 
 
Дигитален шублер (шуплер) / измервателен уред
Определете външните и вътрешните размери.
Запознайте се възможно най-рано с методите за измерване
Децата бързо могат да определят външните и вътрешните размери.
Трябва да се запознаете с този широко използван измервателен инструмент възможно най-рано.
Конвертиуем резултат: mm / inch
Обхват на замерване: 0-75 mm
Тегло: 0.30 кг