Oбразователни продукти
 
 
"...Шогун беше най-висшия ранг, който някой смъртен можеше да достигне в Япония.Шогун означаваше върховен военен диктатор. Само един от всички даймио можеше да притежава титлата и само негово императорско величество, божественият син на небето, живеещ в уединение в Киото заедно с императорското семейство, можеше да даде титлата.С назначаването си шогунът получаваше абсолютната власт: печата и правата на императора.Шогунът управляваше от името на императора."