Oбразователни продукти
 
 

Сборник задачи по математика 5 клас

Сборник задачи по математика 5 клас
Предлаганият сборник е структуриран по темите от новата учебна програма по математика за 5. клас. Той съдържа:
- кратка справочна част с основните понятия и твърдения и със задачи в две нива на трудност - група А и група Б - към всяка от темите
- примерни варианти на контролни работи
- тематични тестове
- обобщителни задачи и такива с практико-приложен характер
- отговори, упътвания и решения
Задачите са разнообразни по форма - със структуриран отговор, със свободен отговор и задачи, за които е необходимо описание на решението.
Целта на сборника е да подпомогне учениците в усвояването на учебния материал по математика, както и да допринесе за затвърждаване и надграждане на знанията.
Книгата ще бъде полезна и на учителите по математика при текущата им работа в клас и за контрол на знанията на учениците.
Автори: Диана Раковска, Росица Иванова
Корица: Мека
Издание: 2016