Oбразователни продукти
 
 

Сборник задачи по физика и астрономия 8,9,10 кл.

Сборникът включва около 1000 задачи върху учебното съдържание по физика и астрономия за 8., 9. и 10. клас - задължителна подготовка.Разделен е тематично на 3 части:Механика. Топлинни явления (8. клас)Електричество и магнетизъм. Трептения и вълни (9. клас)Светлина. От атома до космоса (10. клас)