Oбразователни продукти
 
 

Сборник - Математика - 4 клас

Сборникът по математика за 4. клас е разработен към комплекта „Голямото приключение” на издателство „Просвета Плюс” в съответствие с новата учебна програма по математика. Помагалото е предназначено за допълнителна работа в часовете, за домашна работа и за диагностициране на компетентностите на учениците. Включените задачи дават възможност както за затвърдяване на знанията и уменията на учениците, така и за надграждането им в практически ситуации. Чрез тях се постигат:
усвояване и прилагане на писмено и устно събиране и изваждане на многоцифрени числа;
усвояване и прилагане на писмено и устно умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено и двуцифрено число;
задълбочаване на знанията за равнинните геометрични фигури;
умение за разпознаване на геометричната фигура окръжност и елементите ѝ;
умение за чертаене на ъгъл по дадена градусна мярка и окръжност по даден радиус;
умение за разпознаване на геометричните тела куб, правоъгълен паралелепипед, кълбо, цилиндър, конус, пирамида;
разширяване и задълбочаване на знанията за мерните единици за дължина, маса, време, лице и ъгъл;
усъвършенстване на уменията на учениците за решаване на текстови задачи, зададени по различни начини;
усъвършенстване на уменията за описване на ситуации от действителността с математически модели.
Задачите в сборника са поднесени по достъпен и забавен начин, което прави ученето лесно и интересно. За учителя той е неоценим помощник в ежедневната работа, защото осигурява допълнителен материал към всяка тема от учебника и е в синхрон с него.
Технологията за обучение в помагалото е личностно ориентирана. Тя спомага за формирането на математическа грамотност и на ключовите компетентности, посочени в учебната програма. Едновременно с това развива творческото мислене на учениците.