Oбразователни продукти
 
 

Руско - Турската война. Освобождението на България 1877г. - 1878г.

Историческата карта на Руско– турска освободителна война 1877-1878 г. представя точни сведения за хода на бойните действия. Детайлната таблица за въоражените сили на Русия и Османска та империя, точната хронология и художественото оформление с портрети на пълководци и дипломати, дават достоверни знания. Стенна историческа карта на Руско-турската война от 1877-1878 и Освобождението на България. Има времева линия на събитията. Размер: 140/100 cm.