Oбразователни продукти
 
 

Русия 15-20в. Индия, Китай, Япония 19-20 в.

РУСИЯ, от XV до началото на XX век.
Съдържа: географска мрежа; държави; територия на Московското княжество в края на XIV век; териториално разширение на Русия от XV до началото на XX век, разделено на осем етапа; държавни граници към 1914 г.; важни битки при управлението на Петър I Велики; столици и градове; хидрография и надписи на хидрография, държави, историко-географски области, племена и др.; легенда.
ИНДИЯ, КИТАЙ и ЯПОНИЯ, XIX и началото на XX век
Съдържа: географска мрежа; държави; колониални владения до 1914 г. на Великобритания, Франция и САЩ; териториални придобивки на Япония в Японско-китайската война (1894-1895 г.) и в Руско-японската война (1904-1905 г.); райони на въстания в Индия (на сипаите, 1857-1858 г.) и в Китай (тайпинското, 1850-1864 г. и боксерското, 1900-1901 г.); държавни граници, граници на автономни държави и граници на зависими от Великобритания държави към 1914 г.; поход на британската флота по време на опиумните войни; мирен договор и пристанища, отворени за свободна търговия след Първата опиумна война (1839-1842 г.); начало на въстанието на сипаите; начало на епохата «Мейджи»; важни битки; столици и градове; хидрография и надписи на хидрография, държави, историко-географски области и др.;