Oбразователни продукти
 
 
10 рентгенови снимки.
Може да се направи сравнение между млечни и постоянни зъби.
Малки снимки - 15,8 х 11 см.
Големи снимки - 25,5 х 11,5 см.