Oбразователни продукти
 
 

Речник на новите думи в българския език НИ

Речникът е богат и систематизиран документ за новостите в езика - в различна степен приемливи, но активно използвани.
Източник е за справки, за езикови изследвания или кодификация, но и за широка лингвокултурна и социологична информация, която си заслужава прочита.
В неговото съдържание се оглеждат новостите в живота, а също - мисленето и отношението към действителността на съвременника - човек с широка култура и стремеж да не изостава от техническия прогрес, отворен към модерно и чуждо, без винаги да оглежда домашния речников запас, но заедно с това - традиционно склонен и към активно словотворчество, към остроумни метафори, към критичност и насмешка.