Oбразователни продукти
 
 

Разрез на земното кълбо

Чрез този мек модел учениците изучават температурата и слоевете на земната кора.