Oбразователни продукти
 
 

Радиоактивен източник тип Копче

Допустима подготовка: в голям държач за улесняване на боравенето от неопитни потребители (напр. за експерименти на ученици). Учебните заведения трябва да се консултират с отговорните органи относно необходимостта от спазване на допълнителни разпоредби.
Активност: 0,2 kBq тип., 0,25 kBq макс.
Подготовка: U-238, в стъкло
Излъчване: b , g
Монтиран върху метален прът, 9 cm x 1 cm Ø