Oбразователни продукти
 
 

Работни листове - Химия 10 клас Булвест

"Уважаеми ученици,

Комплектът работни листове по химия и опазване на околната среда за 10. клас" съдържа 16 работни листа и 6 теста (по два варианта). Предназначен е за самостоятелна работа вкъщи или по време на час.

Работните листове включват задачи върху уроците за нови знания от учебника. Задачите са разработени по начин на представяне и с различна трудност, а чрез решаването им ще осмислите по-задълбочено новия материал и ще затвърдите наученото.

Тестовите задачи са 12 с избираем отговор и 3 със свободен отговор. Първите два теста дават възможност за определяне на равнището на знанията ви по химия до 9. клас включително, а останалите обединяват задачи от даден раздел или част от раздел от учебника за 10. клас. Решавайки различните варианти, имате възможност по-пълно да приложите наученото, както и да оцените знанията си по дадена скала. С последните два теста ще проверите какво сте научили по химия и опазване на околната среда след приключване на първата степен от средното си образование."
От авторите