Oбразователни продукти
 
 

Работни листове - Български език и Литература - 11 клас

Работните листове по Български език и Литература за 11. клас по новата програма са помагало, което допълва учебния комплект по предмета на издателство „БГ Учебник“ . Те са направени по нов модел, който разчупва рамката на досегашните работни листове и предлага един по-интересен алгоритъм на работа. Включва интересни литературни, езикови и творчески задачи, чрез които се упражняват различни умения и се активират разнопосочни компетентности. Обособените рубрики дават един по-широк поглед върху контекста, в който се разгръща дадената тема. Отделено е специално място за споделяне на читателски отзиви, впечатления и любими моменти от прочетени книги, близки по тематика до изучаваните творби. Обособено е и поле за бележки, в което учителят може да дава обратна връзка по изпълнението на задачите.

Помагалото може да се използва както в часовете – за допълване на урочната единица с подходящи упражнения, така и за самостоятелна работа на учениците.