Oбразователни продукти
 
 

Работни карти за куб контрол до 100

Една уникална, проста и евтина система за самоконтрол. Децата трябва да търсят правилния отговор, който се намира на върха на кубчето и да подреждат кубчетата така, че да се образува кула. После получената кула се налага върхъ обратната страна на картата, където се намира цветния отговор.