Oбразователни продукти
 
 
Учениците могат да изграждат и изследват различни геометрични фигури.
Всяка форма се поставя в рамка от две части.