Oбразователни продукти
 
 

Провери знанията си! Тестови задачи по БЕ за 5 клас

Изданието включва тестови задачи по проблеми от учебното съдържание в 5. клас, които са обединени в 11. теми. Преобладават задачите със структуриран отговор. Във всеки тест има и по няколко задачи със свободен отговор.
Целта на помагалото е да послужи като средство за проверка и оценка на знанията и на уменията на учениците по време на обучението през учебната година. Задачите са създадени така, че да съдействат за повишаване на езиковата култура на петокласниците.