Oбразователни продукти
 
 

Портрет Василий Михайлович Севергин

Василий Михайлович Севергин , (1765-1826 г.) - руски химик , минералог , геолог , академик на Имперската академия на науките (1793 г.).
Севергин е роден в годината на смъртта на Ломоносов , става последовател на неговите идеи. 37 години в служба на Академията, с името на химика и минералог Севергин е свързано раждане и развитие на геоложки и химически знания в Русия.