Oбразователни продукти
 
 

Портрет Петър Леонидович Капица

Пьотър Леонидович Капица е руски физик, академик, носител на Нобелова награда за физика за 1978 година.
Роден е на 8 юли 1894 година в Кронщат, Русия. От края на 1920-те години до 1934 година, когато насилствено е задържан в Съветския съюз, работи в Кеймбридж. През 1937 г. паралелно с Джон Франк Алън и Дон Мизенер откриват свръхфлуидността – свойството на вискозитета на течностите да става много нисък при ниски температури. Враждата му с Лаврентий Берия особено неблаготворно се отразява на кариерата му през 1940-те години.
Умира на 8 април 1984 година в Москва на 89-годишна възраст.