Oбразователни продукти
 
 

Портрет Михаил Василиевич Ломоносов

Михаил Василиевич Ломоносов е руски учен, енциклопедист и писател, представител на класицизма.Ломоносов е роден в село Денисовка (което по-късно се преименува на село Ломоносово) на 8 ноември 1711 (нов стил 19 ноември 1711) г.
Той е професор по химия (1745) в Петербургската академия на науките, Шведската академия на науките (1760), почетен член на Болонската академия на науките (1746).Занимава се с астрономия и пръв установява съществуването на атмосфера на планетата Венера (1761). Изследва атмосферното електричество и го обяснява с конвекцията на въздушните маси (1753). При изследване на химични явления за първи път използва представи и методи на физиката и математиката, с което поставя основите на физикохимията.
Пише патриотични трагедии, оди, сатири.
Ломоносов се бори срещу реакцията и мракобесието на висшето духовенство.
По негова инициатива е основан Московският университет през 1755 г.
Михаил Ломоносов умира на 4 април 1765 (нов стил 15 април 1765 г.)