Oбразователни продукти
 
 

Помагало за броене Достави пощата

Научете се да броите до 10, докато разнасяте пощата. Открийте липсващото число в поредицата, упражнявайте събиране, изваждане и числово съответствие. Изградете умения за работа в екип, като разделите децата по двойки, които да се редуват да разнасят пощата въз основа на устни инструкции. Децата могат да работят и индивидуално и да доставят по няколко плика във всяка къща, въз основа на цвета или числото.
Съдържание:
2 стойки
2 редици с къщи
16 работни карти
10 номера на къщи (числа и точки)
100 цветни плика
Дървена кутия с капак (36,5 x 14 x 10,5 см).