Oбразователни продукти
 
 

Помагало - Вълшебното ключе - Упражнения по Човекът и природата - 3 клас

Вълшебството на това ключе е в универсалния му характер – то става за всяка ключалка, тоест за всеки учебник, одобрен от Министерството на образованието и науката.
Помагалото е преработено и обогатено в съответствие с актуалната учебна програма. То покрива всички очаквани резултати и съдейства за формиране на ключовите компетентности, заложени в нея. Предназначено е за допълване и разнообразяване на урочната работа по човекът и природата. Подходящо е за употреба в задължителните, избираемите и факултативните учебни часове, а така също и в заниманията по интереси при целодневната организация на работа.
Авторите са разработили разнообразни практически задачи, свързани с природната среда. Чрез помагалото третокласниците затвърдяват знанията си по занимателен начин чрез:
решаване на кръстословици и игрословици;
търсене на думи в игрословици и в „облаци” от думи;
попълване на пропуснати думи в изречения и текстове;
извличане на информация от диаграми, таблици и текстове;
съотнасяне и свързване на части от смислови цялости;
посочване на вярно/грешно твърдение;
проучване на информация и работа по проекти;
решаване на казуси, проблемни ситуации и др.
Учебното помагало е съобразено с индивидуалните възможности на учениците и е подходящо за диференцирана работа.