Oбразователни продукти
 
 

Помагало по БЕЛ за 3. клас (ИУЧ)

Помагалото по български език за 3. клас е съобразено с новата учебна програма на МОН от 2017 г.
Благодарение на разнообразните типове упражнения и творчески задачи, допълнени с богат илюстративен материал,
помагалото дава възможност:
• за усъвършенстване на четивните и писмени умения на третокласниците
• да се осъществи връзката между часовете по български език и тези по литература
• да се акцентира върху жанровото разнообразие на литературните текстове
• да се разкрие богатството на езиковите изразни средства
• да се изградят умения у учениците за създаване на собствен текст
Помагалото за избираемите учебни часове по български език и литература за 3. клас съдържа 32 теми, съобразени с изискванията на новата учебна програма на МОН от 2017 г.