Oбразователни продукти
 
 

Помагало по български език за 2. клас

Помагалото по български език за 2. клас е съобразено с новата учебна програма на МОН от 2016 г.
Помагалото съдържа:
• разнообразни упражнения по четене и писане с разбиране
• различни видове диктовки
• правописни и граматични правила в помощ на езиковото обучение
• самостоятелни работи след всеки раздел
• обобщаване на знанията
То дава възможност на второкласниците:
• да осмислят и упражняват изучаваните езикови явления
• да създават и затвърдяват навици за четливо и грамотно писане
• да обогатяват и развиват своите речеви умения
• за изградят навици за контрол и самоконтрол