Oбразователни продукти
 
 
За избирателните учебни часове
Помагалото за избираемите учебни часове по български език и литература в 1. клас е съобразено с новата учебна програма на МОН от 2015г.
Благодарение на разнообразните типове упражнения и творчески задачи, допълнени с богат илюстративен материал, помагалото дава възможност за:
- Усъвършенстването на четивните и писмени умения на първокласниците
- Разширяването на лексикалния им запас от думи
- Работа с текст чрез задачи за озаглавяване, отделяне на изречения и отговор на въпроси
- Създаване на собствен текст с опора
- Запознаване с различни литературни жанрове, съобразени с възрастта на учениците