Oбразователни продукти
 
 

Помагало по български език за 1. клас ИУЧ

Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма.
Помагалото за избираемите учебни часове по български език и литература в 1. клас е съобразено с новата учебна програма на МОН от 2015г. То е с разнообразните типове упражнения и творчески задачи, допълнени с богат илюстративен материал.
Помагалото дава възможност за:
усъвършенстването на четивните и писмени умения на първокласниците;
разширяването на лексикалния им запас от думи;
работа с текст чрез задачи за озаглавяване, отделяне на изречения и отговор на въпроси;
създаване на собствен текст с опора;
запознаване с различни литературни жанрове, съобразени с възрастта на учениците.
Помагалото следва начален ред на буквите а, е, м, н, о, и, л, р, ъ, у.