Oбразователни продукти
 
 

Помагало математика Мечо и Медунка за 4. клас (ИУЧ)

Помагалото е предназначено за часовете по ИУЧ в 4. клас.
Учебното съдържание е разпределено в 34 теми и е съобразено с новата учебна програма на МОН от 2018 г.
То включва:
- разнообразни типове задачи със събиране и изваждане, умножение и деление с естествени числа
- упражнения с изучаваните геометрични фигури
- въвеждане на понятието „геометрично тяло“
- кратък тест след всяка тема под заглавие „5 въпроса – 5 отговора“
- три самостоятелни работи под формата на състезания
С помощта на помагалото се:
- затвърдяват и надграждат математическите знания на децата
- развиват уменията им за решаване на тестови задачи
- създават умения за решаване на учебни проблеми и търсене на информация
- подпомага подготовката за НВО