Oбразователни продукти
 
 

Помагало - Математика - избираеми часове - 4 клас

Помагалото е съобразено с новата учебна програма по математика за 4. клас и предлага разнообразни дейности и задачи за:
надграждане на знанията на учениците;
разширяване на представата за редицата на естествените числа;
усъвършенстване на уменията за събиране и изваждане на многоцифрени числа и умножение и деление на многоцифрено число с едноцифрено и двуцифрено;
разширяване на представите за геометричните фигури и придобиване на умения за работа с пергел и транспортир;
запознаване с мерните единици за лице;
затвърдяване на уменията за описване на ситуации от заобикалящия свят с математически модел;
усъвършенстване на уменията за извличане на информация от схеми, таблици и чертежи;
развитие на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение на учениците.
Помагалото дава възможност за прилагане на индивидуален подход към учениците според нивото на възможностите и интересите им. Съдържа 34 теми, разделени в 4 нива. Включени са и задачи с подчертано практико-приложен характер. С тях четвъртокласниците се учат да използват информация, дадена по различни начини, и да гледат на света, който ги заобикаля, през изученото по математика. Тези задачи развиват логическото мислене и творческите способности на четвъртокласниците и дават възможност за групова и екипна работа.