Oбразователни продукти
 
 

Помагало - Български език и Литература - Четене с разбиране - 2 клас

Учебното помагало "Четене с разбиране" е предназначено за обучението в 2. клас и за допълнително индивидуална работа, насочена към развитие и усъвършенстване на уменията за самостоятелно четене с разбиране. Помагалото е подходящо както за работа в клас, така и за самостоятелното и целодневно обучение на учениците.

Помагалото за обучение по четене с разбиране съдържа:
16 тематични разработки, съобразени с учебните програми по български език и литература;
увлекателни художествени и нехудожествени текстове;
забавни герои, богат илюстративен материал и възможности за междупредметни връзки;
разнообразни дейности за организация на четенето до, по време и след прочита на текста и за създаване на текст;
интересни игри и задачи от различен формат, мотивиращи самостоятелното четене и учене;
електронни ресурси и QR кодове, които предлагат допълнителни материали, игри и задачи;
2 изпитни теста за диагностика на усвоените умения да четене с разбиране;
указания за работа с помагалото и ключ с верните отговори на изпитните тестове.