Oбразователни продукти
 
 

Помагало - Български език и Литература 4 клас НВО

ЗА УСПЕХА НА ВСЕКИ УЧЕНИК

Помагалото има за цел да подготви учениците за националното външно оценяване по български език и литература в края на 4. клас.То включва 27 теста – 23 тренировъчни и 4 обобщителни, съобразени с новия изпитен модел на МОН.Всеки тест съдържа:

диктовка и езикови задачи с избираем отговор, които проверяват доколко ученикът е усвоил изучаваните правописни правила и как ги прилага
текст и задачи за четене с разбиране към него с избираем и свободен отговор на поставен въпрос
творческа задача за създаване на собствен текст


Всеки тест завършва с Карта на успеха, в която учениците могат да отразяват резултата си и да се самооценяват, а родителите имат възможност да проследяват затрудненията и напредъка им през цялата учебна година.В приложението към помагалото са дадени указания за работа с него, текстовете за диктовка, критериите за оценяване и ключ с верните отговори