Oбразователни продукти
 
 

Помагало - Български език - Езикови задачи и упражнения - избираема подготовка - 3 клас

Учебното помагало за 3. клас цели да подпомогне учениците в ежедневната им работа за усвояване на знания. То е предназначено, както за работа в клас и часовете по ЗИП и СИП, така и за домашна самоподготовка. В него са включени задачи и упражнения към всички изучавани теми от програмата по български език, които са изключително полезни за повишаване нивото на теоретичната и практичната подготовка на третокласниците.
Учебното помагало съдържа интересни занимателни, дидактични и игрови елементи с цел развитие на творческото мислене и въображението на децата. В допълнение те затвърждават придобитите знания и дават възможност на учениците да подобряват и обогатяват знанията си по български език в трети клас - правопис, езикови единици, изречения, текст.
Приложените в края на помагалото отговори улесняват учениците сами да проверяват своите знания и ниво на подготовка.