Oбразователни продукти
 
 

Помагалник - Математика - 8-12 клас

Помагалник - Математика  - 8-12 клас

Доставка до 7 раб. дни.

Цена: 4,00 лв.

Код: 20073248

Продуктов код: 9789546512451

Възрастова група: 8-12 клас

Издание: 2018

Брой части/стр.: 8

Размери (см.): 24х16

Корици: Меки

Втори код: 51589

Филтрирай по: ПОМАГАЛА

Учебен предмет: МАТЕМАТИКА

Марка / Модел: Домино

Тип: ПОМАГАЛА

Съдържа: Алгебра. Квадратно уравнение. Разлагане на квадратен тричлен. Корен, степен. Логаритъм: определение, правила, смяна на основата, следствия. Аритметична прогресия. Геометрична прогресия. Безкрайно намаляваща геометрична прогресия. Формула за сложна лихва. Разпределение на корените на квадратното уравнение. Решения на квадратни уравнения и неравенства. Геометрия. Тригонометрични функции. Лица на повърхнини и обеми на ръбести и валчести тела. Ръбести тела: призма, правилна призма, прав и правоъгълен паралелепипед, куб, пирамида (правилна, пресечена, правилна пресечена). Валчести тела: цилиндър (кръгов, прав кръгов, равностранен), конус (кръгов, прав кръгов, пресечен кръгов, прав кръгов пресечен). Признаци за подобие на триъгълници: първо, втори, трети, четвърти. Формули за лице: триъгълник, четириъгълник, трапец, успоредник, описан многоъгълник. Зависимости в правогълен триъгълник. Зависимости в произволен триъгълник. Синусова теорема. Косинусова теорема. Формули за медиани. Формули за ъглополовявща. Права на Ойлер. Вписан четириъгълник ABCD в окръжност. Формула за диагоналите на успоредник. Описан четириъгълник ABCD около окръжност. Лице на вписан и описан около окръжност четириъгълник. Средни отсечки: триъгълник ABC, четириъгълник ABCD, трапец ABCD. Теорема на Щайнер. Метрични зависимости в окръжност. Взаимни положения на окръжност и ъгъл - метрични зависимости: централен ъгъл, вписан ъгъл, периферен ъгъл, ъгъл между две хорди, ъгъл между две секущи. Основни тригонометрични уравнения. Производни на някои основни елементарни функции. Ирационални неравенства с едно неизвестно. Някои означения, използване по подразбиране.

Съдържа: Алгебра. Квадратно уравнение. Разлагане на квадратен тричлен. Корен, степен. Логаритъм: определение, правила, смяна на основата, следствия. Аритметична прогресия. Геометрична прогресия. Безкрайно намаляваща геометрична прогресия. Формула за сложна лихва. Разпределение на корените на квадратното уравнение. Решения на квадратни уравнения и неравенства. Геометрия. Тригонометрични функции. Лица на повърхнини и обеми на ръбести и валчести тела. Ръбести тела: призма, правилна призма, прав и правоъгълен паралелепипед, куб, пирамида (правилна, пресечена, правилна пресечена). Валчести тела: цилиндър (кръгов, прав кръгов, равностранен), конус (кръгов, прав кръгов, пресечен кръгов, прав кръгов пресечен). Признаци за подобие на триъгълници: първо, втори, трети, четвърти. Формули за лице: триъгълник, четириъгълник, трапец, успоредник, описан многоъгълник. Зависимости в правогълен триъгълник. Зависимости в произволен триъгълник. Синусова теорема. Косинусова теорема. Формули за медиани. Формули за ъглополовявща. Права на Ойлер. Вписан четириъгълник ABCD в окръжност. Формула за диагоналите на успоредник. Описан четириъгълник ABCD около окръжност. Лице на вписан и описан около окръжност четириъгълник. Средни отсечки: триъгълник ABC, четириъгълник ABCD, трапец ABCD. Теорема на Щайнер. Метрични зависимости в окръжност. Взаимни положения на окръжност и ъгъл - метрични зависимости: централен ъгъл, вписан ъгъл, периферен ъгъл, ъгъл между две хорди, ъгъл между две секущи. Основни тригонометрични уравнения. Производни на някои основни елементарни функции. Ирационални неравенства с едно неизвестно. Някои означения, използване по подразбиране.