Oбразователни продукти
 
 

Помагалник - Физика - 8-11 клас

Помагалник - Физика - 8-11 клас

Доставка до 7 раб. дни.

Цена: 490лв.

Код: 20073306

Продуктов код: 9789546512536

Издание: 2013

Корици: Меки

Брой части/стр.: 8

Възрастова група: 8-11 клас

Размери (см.): 24х16

Втори код: 52975

Филтрирай по: ПОМАГАЛА

Учебен предмет: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Марка / Модел: Домино

Тип: УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

Съдържа: Механично движение. Според траекторията, според скоростта. Основни понятия (физична величина, формула, мерна единица в SI). Закони за скоростта и пътя (вид движуние, закон, графика). Свободно падане (определение, закон за скоростта, закон за пътя, графика). Принципи на механиката (I-III). Движение на тяло (сила, действаща на едно тяло, работа и и енергия(. Равновесие на телата: условие (център на тежест на тяло, правило на Торичели). Прости механизми: лост (едно- и двустранен, условие за равновесие, златно правило на механиката), макара (неподвижна, подвижна), наклонена равнина. Механика на течност и газове. Понятие, определение, формула. Топлинни явления (физична величина или понятие, определение, обозначение или формула). Идеален газ (закон на Бойл-Мариот; закон на Шарл; закон на Гай-Люсак, уравнение за състоянието на идеалния газ). Електромагнетизъм. Електростатика (електричен заряд, интензитет и потенциал на електростатичното поле, електростатично напрежение, връзка между интензитета и напрежението, закон на Кулон, закон за запазване на електричния заряд, капацитет на кондензатор). Електричен ток (работа, мощност, електродвижещо напрежение, електрическо и специфично съпротивление, закони на Ом за част от електричната и за цялата верига, закони на Джаул-Ленц за част от лекетричната и за цялата верига, последователно и успоредно свързване на резистори). Електромагнитно взаимодействие (магнитна индукция, индукция на магнитното поле, магнитно поле на дълъг проводник, по който тече ток, максимална магнитна сила, закон на Ампер, магнитно поле на кръгов проводник, електромагнитна индукция, правило на Ленц, трансформатор,). Механични трептения и вълни. Хармонична механична вълна, връщаща сила. Периид и честота на пружинно и на математично махало. Закон на запазване на енергията при механични хармонични трептения. Интензитет на звука. Светлина. Спектър на светлината. Светлинна вълна. Показател за пречупване. Закон за отражението на светлината. Закон за пречупване на светлината (закон на Снелиус). Дисперсия на светлината. Интерференция на светлината. Условие за интерференчен максимум и минимум. Дифракция на светлината. Закон на Стефан-Болцман. Закон на Вин. Енергия на фотона. Уравнение на Айнщайн. Спектрални серии на водородния атом: серия на Балмер, серия на Лайман, серия на Пашен. Енергетични нива на лектрона във водородния атом. Атом и елементарни частици. Енергия на фотона. Връзка между маса и енергия.Енергия на връзката на нуклоните в атомното ядро. Закон за радиоактивно разпадане. Алфа-разпадане. Електронно и позитронно бета-разпадане. Гама-разпадане. Светимост на звезда. Закон на Хобс. Атомен модел на Бор (първо, втори и трети постулат). Елементарни частици (символ, електрически заряд в единици, маса в електронни маси, време за живот в секунди): лептони, мезони, бариони. Основни физични величини.

Съдържа: Механично движение. Според траекторията, според скоростта. Основни понятия (физична величина, формула, мерна единица в SI). Закони за скоростта и пътя (вид движуние, закон, графика). Свободно падане (определение, закон за скоростта, закон за пътя, графика). Принципи на механиката (I-III). Движение на тяло (сила, действаща на едно тяло, работа и и енергия(. Равновесие на телата: условие (център на тежест на тяло, правило на Торичели). Прости механизми: лост (едно- и двустранен, условие за равновесие, златно правило на механиката), макара (неподвижна, подвижна), наклонена равнина. Механика на течност и газове. Понятие, определение, формула. Топлинни явления (физична величина или понятие, определение, обозначение или формула). Идеален газ (закон на Бойл-Мариот; закон на Шарл; закон на Гай-Люсак, уравнение за състоянието на идеалния газ). Електромагнетизъм. Електростатика (електричен заряд, интензитет и потенциал на електростатичното поле, електростатично напрежение, връзка между интензитета и напрежението, закон на Кулон, закон за запазване на електричния заряд, капацитет на кондензатор). Електричен ток (работа, мощност, електродвижещо напрежение, електрическо и специфично съпротивление, закони на Ом за част от електричната и за цялата верига, закони на Джаул-Ленц за част от лекетричната и за цялата верига, последователно и успоредно свързване на резистори). Електромагнитно взаимодействие (магнитна индукция, индукция на магнитното поле, магнитно поле на дълъг проводник, по който тече ток, максимална магнитна сила, закон на Ампер, магнитно поле на кръгов проводник, електромагнитна индукция, правило на Ленц, трансформатор,). Механични трептения и вълни. Хармонична механична вълна, връщаща сила. Периид и честота на пружинно и на математично махало. Закон на запазване на енергията при механични хармонични трептения. Интензитет на звука. Светлина. Спектър на светлината. Светлинна вълна. Показател за пречупване. Закон за отражението на светлината. Закон за пречупване на светлината (закон на Снелиус). Дисперсия на светлината. Интерференция на светлината. Условие за интерференчен максимум и минимум. Дифракция на светлината. Закон на Стефан-Болцман. Закон на Вин. Енергия на фотона. Уравнение на Айнщайн. Спектрални серии на водородния атом: серия на Балмер, серия на Лайман, серия на Пашен. Енергетични нива на лектрона във водородния атом. Атом и елементарни частици. Енергия на фотона. Връзка между маса и енергия.Енергия на връзката на нуклоните в атомното ядро. Закон за радиоактивно разпадане. Алфа-разпадане. Електронно и позитронно бета-разпадане. Гама-разпадане. Светимост на звезда. Закон на Хобс. Атомен модел на Бор (първо, втори и трети постулат). Елементарни частици (символ, електрически заряд в единици, маса в електронни маси, време за живот в секунди): лептони, мезони, бариони. Основни физични величини.