Oбразователни продукти
 
 

Полова система, магнитна

За демонстрация на строежа и функциите на половата система при човека. С табелки с надписи на немски и английски език.
Размери женска полова система: 39 x 55 см.
Размери мъжка полова система: 42 x 57 см.