Oбразователни продукти
 
 

Пластмасова детска лупа

Увеличава 3 пъти. ∅ 6 см L=17 см.