Oбразователни продукти
 
 

Писменка - компютърна образователна игра

ПИСМЕНКА е компютърна образователна игра за деца на 7-10 години. С нея се упражняват и обогатяват знанията по български език. Репликите на героите поставянето на задачите са на два езика - български език и английски език. Във формата на едно увлекателно приключение - мултимедийно планинско пътешествие, заедно с анимационните герои, децата с удоволствие решават гатанки и ребуси, пишат думи с правописни особености, съставят нови думи по посочени букви, откриват синоними и антоними, съгласуват прилагателни и съществителни имена и съставят изречения. Програмата е изпълнена с красиви илюстрации, музика и актьорско присъствие в озвучаването.
ПИСМЕНКА успешно се използва за обучение на деца на български език като чужд език.
В ПИСМЕНКА децата с любопитство се включват в интерактивно състезание между Мечо, Ежко, Зайко и Костенурката - герои, познати от мултимедийните продукти БУКВЕНКА и ЦИФРЕНКА. Заедно играят на "Лифт на думите", "Мост на калинката", "Стълбичка от думи", "Алпинисти", "Дъската на гатанките и ребусите", "Езерото на планинските кристали", "Писма до феите" накрая достигат до "Двореца на феите".
Като се забавлява и играе с ПИСМЕНКА, детето неусетно се упражнява да:
как се пишат думи, в които се чува един звук, а се пише буквата на друг звук, например:в или ф
определя думите като части на речта - вид, род, число, лице
съставя нови думи от букви на друга дума, например от календар - река
поставя правилно пунктуация в изречения - определя къде да се постави точка или запетая в текст
открива и свързва по двойки антоними и синоними
съгласува прилагателни и съществителни имена по род и число
съставя правилни изречения от разбъркани думи
слуша и възприема активно реплики от български език и ги сравнява с техните съответни на английски език