Oбразователни продукти
 
 

Печат преброй до 10

Печат преброй до 10
Укрепване на основните умения по математика:
• Преброяване
• Аритметика: събиране, изваждане и умножение
Комплектът включва 1 печат с размери 6 х 15 см.