Oбразователни продукти
 
 

Пъзел на слоеве Анатомия - Момиче

Показват, нагледно и съобразено с детското възприятие, различните органи на човешкото тяло.